هیچ شغلی شریف نیست!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۰۷:۱۵ +۰۰:۰۰

شغل شریف  با شنیدن این ترکیب چه شغلی به ذهنتان می آید ؟ احتمالا رفتگر یا به قول جدیدترها پاکبان. شغلی که مردم آن به پاکی و شرافت شناخته شده اند، چون افرادی زحمتکش [...]