شعارهایی که شعار نبودند!

۱۳۹۹/۲/۶ ،۲۰:۲۷:۱۶ +۰۰:۰۰

شعار و تعریف زندگی  حدود صد سال پیش زمانی که مردم از ترس بیماری در خانه هایشان مانده بودند، احتمالا به این نتیجه رسیده بودند که چقدر سلامتی مهم است. آزادانه قدم زدن در [...]