ضعیفه ها و مردان باغیرت

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۴۲:۱۴ +۰۰:۰۰

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از [...]