خرداد ۱۳۹۹

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟

۱۳۹۹/۳/۲ ،۰۷:۵۲:۲۱ +۰۰:۰۰

 سرکوبی و انکار دلیل بداخلاق بودن روانشناسی برای اینکه کمتر بداخلاق شویم و بتوانیم آرام تر زندگی کنیم یک راه حل ساده و تکراری وجود دارد: این که با طبیعت خود راحت باشیم.       [...]

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟۱۳۹۹/۳/۲ ،۰۷:۵۲:۲۱ +۰۰:۰۰

فروردین ۱۳۹۹

انسان هوشمند سازگار می شود.

۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.۱۳۹۹/۱/۸ ،۰۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

عصر بردگی تمام شده است!

۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

ف.خ         انسان یک بار دیگر باید از بردگی رها شود. ما همیشه می خواستیم آزاد و رها باشیم، از کسی دستور نگیریم و آنطور که دلمان می خواهد زندگی کنیم. ما [...]

عصر بردگی تمام شده است!۱۳۹۹/۱/۳ ،۱۹:۰۸:۰۷ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

زمین به ما دستور ایست داده!

۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ،۰۷:۵۷:۵۲ +۰۰:۰۰

ف.خ         زمین می خواهد نفس بکشد سال هاست در مورد زمین دارند هشدار می دهند. این که ما انسان ها داریم زمین را نابود می کنیم. ما هوا را آلوده کردیم. [...]

زمین به ما دستور ایست داده!۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ،۰۷:۵۷:۵۲ +۰۰:۰۰