می 2020

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟

2020-05-22T12:22:21+04:30

 سرکوبی و انکار دلیل بداخلاق بودن روانشناسی برای اینکه کمتر بداخلاق شویم و بتوانیم آرام تر زندگی کنیم یک راه حل ساده و تکراری وجود دارد: این که با طبیعت خود راحت باشیم.       [...]

چرا اینقدر بداخلاق هستیم؟2020-05-22T12:22:21+04:30

مارس 2020

انسان هوشمند سازگار می شود.

2020-03-27T13:57:35+04:30

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.2020-03-27T13:57:35+04:30