روانشناسی طلاق

۱۳۹۸/۹/۳۰ ،۱۴:۲۵:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ       طلاق سخت طلاق آسان طلاق پایان قانونی زندگی زناشویی است. جدایی در محضر اتفاق نمی افتد. جدایی آرام آرام خیلی پیش از آن  که تصمیم به طلاق گرفته شود، در رابطه [...]