خود واقعی ام را دوست نداشته باش!

۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۶:۱۱ +۰۰:۰۰

ف.خ             "باید منو واسه ی خودم بخواد" یعنی چه؟ خود واقعی: "باید منو واسه ی خودم بخواد". این یک توقع احساسی در روابط عاشقانه است. بیشتر قوانین و خواسته [...]