قصه ی عشق وطن چیست؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۵:۲۷:۴۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                 عشق وطن از کجا آمده است؟  انسان همیشه یک قلمرو داشت، منطقه ای که مال خودش بود و دیگران نمی توانستند براحتی وارد آن شوند. غار [...]