سپتامبر 2019

منت به سرم بذار!

2019-09-22T13:33:13+03:30

ف.خ روانشناسی منت منت به سرم بذار! تا حالا چقدر پیش اومده که از منت گذاشتن عصبانی بشید؟  در موردش چه فکری می کنید؟ ما دوست نداریم یک نفر خوبی هایی که کرده رو [...]

منت به سرم بذار!2019-09-22T13:33:13+03:30

آگوست 2019

قصه عشق معلم و شاگرد

2019-10-08T17:56:34+03:30

ف.خ قصه عشق قصه عشق معلم و شاگرد: یک قصه نامتقارن است. یعنی صمیمیت بر اساس یکسان نبودن است. یکی نقش معلم را دارد. دیگری شاگرد. یکی از اینکه یاد بگیرد لذت میبرد. دیگری [...]

قصه عشق معلم و شاگرد2019-10-08T17:56:34+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره