شهریور ۱۳۹۸

منت به سرم بذار!

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۰:۰۳:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی منت منت به سرم بذار! تا حالا چقدر پیش اومده که از منت گذاشتن عصبانی بشید؟  در موردش چه فکری می کنید؟ ما دوست نداریم یک نفر خوبی هایی که کرده رو [...]

منت به سرم بذار!۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۰:۰۳:۱۳ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

قصه عشق معلم و شاگرد

۱۳۹۸/۷/۱۶ ،۱۴:۲۶:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ قصه عشق قصه عشق معلم و شاگرد: یک قصه نامتقارن است. یعنی صمیمیت بر اساس یکسان نبودن است. یکی نقش معلم را دارد. دیگری شاگرد. یکی از اینکه یاد بگیرد لذت میبرد. دیگری [...]

قصه عشق معلم و شاگرد۱۳۹۸/۷/۱۶ ،۱۴:۲۶:۳۴ +۰۰:۰۰