عاشقی بیماری است

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                   در  دوران عاشقی  چه اتفاقی می افتد؟ عشق تنها پدیده ایست که می تواند معادلات انسان را برهم زند.  عاشقی فکر، احساس و رفتار انسان [...]