مرداد ۱۳۹۸

عشق و وسواس 2

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۷:۰۸ +۰۰:۰۰

ف.خ بدگمانی در عشق و وسواس عشق و وسواس 2: بيماران وسواسي از بدگماني زياد گله دارند و تقريبا به همه چيز شكاك هستند.  چه دستانشان را به اندازه كافي شسته باشند، چه نشسته [...]

عشق و وسواس 2۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۷:۰۸ +۰۰:۰۰

عشق و وسواس 1

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۰:۱۹ +۰۰:۰۰

ف.خ  سروتونین  و رنج های انسان عشق و وسواس: افراد عاشق، سرتونین cerotonin کمتری دارند.  مدارهای عصبی مرتبط با ارزیابی دیگران در آنها سرکوب شده. این مقدار اندک سرتونین همان چیزی است که در [...]

عشق و وسواس 1۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۰:۱۹ +۰۰:۰۰