ژوئن 2020

من ازخودراضی هستم!

2020-06-18T16:05:43+04:30

 خودخواه و از خودراضی بودن از دید روانشناسی من آدم خودخواهی هستم، من از خود راضی هستم. تشخیص شما در مورد من چیست؟ اختلال شخصیت خودشیفته، غرور، اعتماد به نفس کاذب ...؟ واقعیت این [...]

من ازخودراضی هستم!2020-06-18T16:05:43+04:30

آوریل 2020

فوریه 2020

سپتامبر 2019

آگوست 2019

قصه جنگ

2019-10-09T12:34:05+03:30

ف.خ قصه عشق استرنبرگ قصه جنگ: وقتی دو نفر عاشق جنگ هستند! این رابطه از نظر دیگران وحشتناک است. ولی دو نفر از آن لذت می برند. از نظر آنها زندگی میدان نبرد است. [...]

قصه جنگ2019-10-09T12:34:05+03:30

قصه عشق

2019-10-06T15:59:14+03:30

ف.خ  قهرمان قصه ی من کیست؟ قصه عشق: بیشتر انسانها تنهایی را دوست ندارند. از دوره نوجوانی که ترشح هورمونها تغییر می کند، ویژگی های جنسیتی بروز کرده، شخص ظاهر بالغ پیدا می کند. [...]

قصه عشق2019-10-06T15:59:14+03:30

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟

2019-10-05T16:04:38+03:30

ف.خ اصلاح باورهای قدیمی آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟ همه ما از کودکی در مورد زن بودن، مرد بودن و رابطه دو جنس اطلاعات زیادی را از طریق خانواده و دوستان کوچه [...]

آیا چیزهایی که می دانم درست هستند؟2019-10-05T16:04:38+03:30