عشق از دیدگاه عصب روانشناسی

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۲۲:۰۷ +۰۰:۰۰

ماهیت عصب شناسی عشق              عشق از دیدگاه عصب روانشناسی:  عشق شهوانی و رفتار جنسی شاید عمیق ترین دغدغه بشر در طول تاریخ بوده باشد. در دهه  1960 تحقیقات در [...]