مارس 2020

فوریه 2020

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

2020-02-27T15:21:18+03:30

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!2020-02-27T15:21:18+03:30

فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!

2020-02-26T22:50:58+03:30

ف.خ                      اشتباه کردم که فکر کردم آنها فکر می کنند! این روزها حس های مختلفی را پشت سر هم تجربه می کنم، خشم، نگرانی، دوباره [...]

فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!2020-02-26T22:50:58+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره