اردیبهشت ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۸

اسفند ۱۳۹۸

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!

۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

ف.خ              ماهیت شایعه از دید روانشناسی این روزها می گویند به شایعات توجه نکنید و اخبار مربوط به کرونا را از منابع معتبر دنبال کنید. آقای روحانی گفته فقط [...]

شایعه اینهمه هم ترس ندارد!۱۳۹۸/۱۲/۸ ،۱۱:۵۱:۱۸ +۰۰:۰۰

فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!

۱۳۹۸/۱۲/۷ ،۱۹:۲۰:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ                      اشتباه کردم که فکر کردم آنها فکر می کنند! این روزها حس های مختلفی را پشت سر هم تجربه می کنم، خشم، نگرانی، دوباره [...]

فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!۱۳۹۸/۱۲/۷ ،۱۹:۲۰:۵۸ +۰۰:۰۰