به خودتان اجازه دهید غمگین شوید

۱۳۹۸/۱۰/۷ ،۱۸:۰۴:۲۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             روانشناسی غمگین بودن انسان غمگین : زندگی روی زمین هیچ وقت برای انسان آسان نبود. انسان همشه آرزوهایی داشت که خیلی هم دست یافتنی نبودند. به همین خاطر [...]