ژوئن 2020

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

2020-06-05T19:20:31+04:30

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند [...]

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم2020-06-05T19:20:31+04:30

می 2020

ضعیفه ها و مردان باغیرت

2020-06-01T22:12:14+04:30

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از [...]

ضعیفه ها و مردان باغیرت2020-06-01T22:12:14+04:30

اکتبر 2019