بررسی روانشناسی فحش جنسی

۱۳۹۹/۳/۲۱ ،۱۳:۱۱:۴۳ +۰۰:۰۰

فحش جنسی از دید روانشناسی هنگامی که مردی در دعوا به مردی دیگر فحش جنسی می دهد، می خواهد زنی از خانواده ی او را تصاحب کند، به طور معمول مرد زمانی این کار [...]