سپتامبر 2019

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

2019-09-22T13:10:16+03:30

ف.خ                                          روانشناسی کودک                   وقتی کودک [...]

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان2019-09-22T13:10:16+03:30

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

2019-09-22T13:07:13+03:30

ف.خ                   تشویق از دیدیگاه روانشناسی  کودک             پرورش کودک قدم سوم: تشویق! تشویق چیست؟ اتفاقی خوشایند که بعد از انجام [...]

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!2019-09-22T13:07:13+03:30

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!

2019-09-19T12:32:35+04:30

ف.خ روانشناسی تنبیه           تنبیه: اولین چیزی که به ذهنمون میاد؟ کتک، چوب، فلک، تحقیر و... در این سالهای اخیر زیاد شنیدیم که کودک را نباید تنبیه کرد. والدین جوانتر [...]

پرورش کودک قدم دوم: تنبیه!2019-09-19T12:32:35+04:30

پرورش کودک قدم اول

2019-10-27T19:49:15+03:30

ف.خ روانشناسی کودک           پرورش کودک : اگر قصد دارید بعضی از رفتارهای کودکتان را تغییر دهید چند توصیه برایتان دارم: اول این کار را از خانه شروع کنید مهمانی و [...]

پرورش کودک قدم اول2019-10-27T19:49:15+03:30

پدر خوب… مادر خوب… کودک؟؟

2019-10-26T12:13:18+03:30

ف.خ             روانشناسی کودک:                 پدرخوب ... مادر خوب...   کودک؟؟ کودک از زمانیکه به دنیا می آید با دنیای اطرافش ارتباط برقرار [...]

پدر خوب… مادر خوب… کودک؟؟2019-10-26T12:13:18+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره