آذر ۱۳۹۸

روانشناسی اجتماعی و قوانین

۱۳۹۸/۹/۱۲ ،۱۷:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰

ف.خ      فرهنگ و قوانین  چیزی به اسم فرهنگ سازی وجود ندارد! یکی دیگر از راه های فرهنگ سازی اصلاح باورهای نادرست جامعه است. اینطور به نظر می رسد که مردم مسئول باورها [...]

روانشناسی اجتماعی و قوانین۱۳۹۸/۹/۱۲ ،۱۷:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!

۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۴۰:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ     فرهنگ سازی چیست؟ در این مورد باید فرهنگ سازی شود. این یکی از جواب های تکراری برای خیلی از مشکلات اجتماعی است.   فرهنگ سازی یعنی چه و دقیقا چطور انجام می [...]

چیزی بنام فرهنگ سازی نداریم!۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۲:۴۰:۴۰ +۰۰:۰۰