خرداد ۱۳۹۹

همیشه خوب بودن بیماری است

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

بازنگری ویژگی های نیکو و جامعه پسند از دید روانشناسی آنچه که زیر سوال است اصرار بر همیشه خوب بودن است. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی [...]

همیشه خوب بودن بیماری است۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

باورها و ارزش های جهان سومی

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۶:۱۱ +۰۰:۰۰

بازنگری برخی ارزش ها از دیدگاه روانشناسی  یک اختلال روانی بین دانشمندان و افراد موفق آن سوی آب ها وجود دارد. برخی از این افراد عمیقا دچار نگرانی و احساس گناه می شوند، بدین [...]

باورها و ارزش های جهان سومی۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۶:۱۱ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

خودخواهی بد نیست!

۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰

روانشناسی خودخواهی  خودخواهی یعنی خواستن خود. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم خودخواهی ناپسندتر است. مردم مشرق زمین از قرن ها پیش یاد گرفتند که به دیگران بیشتر از [...]

خودخواهی بد نیست!۱۳۹۹/۱/۳۱ ،۲۱:۴۵:۵۸ +۰۰:۰۰