شهریور ۱۳۹۸

روانشناسی شخصیت چیست

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰

ف.خ شخصیت چیست؟ روانشناسی شخصیت: حدود 100 سال از عمر روانشناسی می گذرد. و در این یک قرن افراد زیادی وارد دنیای بزرگ روانشناسی شدند. یکی از اولین سوالهایی که روانشناسان با آن مواجه [...]

روانشناسی شخصیت چیست۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۰۹:۴۵:۵۰ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

عقده اودیپ

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۵:۳۰ +۰۰:۰۰

ف.خ   مفهوم عقده اودیپ فروید و اسطوره یونان باستان عقده  اودیپ: فروید اسطوره شناس و به زبان یونانی مسلط بود. برای مفاهیم روانکاوی از داستانهای اساطیر یونان بسیار کمک گرفت. مفهوم عقده اودیپ [...]

عقده اودیپ۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۵:۳۰ +۰۰:۰۰