فکر می کردم آنها هم فکر می کنند!

۱۳۹۸/۱۲/۷ ،۱۹:۲۰:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ                      اشتباه کردم که فکر کردم آنها فکر می کنند! این روزها حس های مختلفی را پشت سر هم تجربه می کنم، خشم، نگرانی، دوباره [...]