ژوئن 2020

قوانینی که مرد را شرمنده می کند

2020-06-23T12:42:45+04:30

بررسی روانشناسی قوانینی که مرد را شرمنده می کند مرد, شرمنده, خانواده ... چقدر این واژه ها رو کنار هم دیدیم و شنیدیم؟ چرا قبول کردیم مردی که نتواند خانواده اش را از لحاظ [...]

قوانینی که مرد را شرمنده می کند2020-06-23T12:42:45+04:30

قانون، غیرت و تهدید

2020-06-21T12:31:19+04:30

سیستم تهدید آمیز و رابطه ی مرد و زن  روانشناسی اجتماعی در مورد مرد و زن زیاد گفتیم و نوشتیم. همه ی این بحثها همیشه موافقان و مخالفان سرسختی دارند. مردسالاری و فمینیسم واژه [...]

قانون، غیرت و تهدید2020-06-21T12:31:19+04:30

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

2020-06-05T19:20:31+04:30

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند [...]

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم2020-06-05T19:20:31+04:30

می 2020

ضعیفه ها و مردان باغیرت

2020-06-01T22:12:14+04:30

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از [...]

ضعیفه ها و مردان باغیرت2020-06-01T22:12:14+04:30

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟

2020-05-18T13:13:41+04:30

وفادار  بودن از دید روانشناسی هیچ چیز از من مهم تر نیست. این که چطور رفتار کنیم، رابطه هایمان به کجا کشیده شوند و تا کی وفادار بمانیم به این بستگی دارد که حال [...]

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟2020-05-18T13:13:41+04:30

فوریه 2020

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟

2020-02-03T14:47:29+03:30

ف.خ     حد و حدود قانون با توجه به نیازهای روانشناسی انسان در حالت آزادی مطلق هر کاری ممکن است انجام دهد. قوانین برای این نوشته می شوند که افراد اجازه ی انجام هر [...]

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟2020-02-03T14:47:29+03:30