تیر ۱۳۹۹

قوانینی که مرد را شرمنده می کند

۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

بررسی روانشناسی قوانینی که مرد را شرمنده می کند مرد, شرمنده, خانواده ... چقدر این واژه ها رو کنار هم دیدیم و شنیدیم؟ چرا قبول کردیم مردی که نتواند خانواده اش را از لحاظ [...]

قوانینی که مرد را شرمنده می کند۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

مرد تماشای زن را دوست دارد

۱۳۹۹/۳/۳۱ ،۰۹:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰

احساس مرد نسبت به زن از دید روانشناسی در غیرت همیشه مقداری خشم است.  این خشم می تواند از سوی مرد غیرتی متوجه زن باشد، می تواند هم بر سر مردی که برای زن [...]

مرد تماشای زن را دوست دارد۱۳۹۹/۳/۳۱ ،۰۹:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰

قانون، غیرت و تهدید

۱۳۹۹/۴/۱ ،۰۸:۰۱:۱۹ +۰۰:۰۰

سیستم تهدید آمیز و رابطه ی مرد و زن  روانشناسی اجتماعی در مورد مرد و زن زیاد گفتیم و نوشتیم. همه ی این بحثها همیشه موافقان و مخالفان سرسختی دارند. مردسالاری و فمینیسم واژه [...]

قانون، غیرت و تهدید۱۳۹۹/۴/۱ ،۰۸:۰۱:۱۹ +۰۰:۰۰

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

۱۳۹۹/۳/۱۶ ،۱۴:۵۰:۳۱ +۰۰:۰۰

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند [...]

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم۱۳۹۹/۳/۱۶ ،۱۴:۵۰:۳۱ +۰۰:۰۰

خرداد ۱۳۹۹

ضعیفه ها و مردان باغیرت

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۴۲:۱۴ +۰۰:۰۰

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از [...]

ضعیفه ها و مردان باغیرت۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۴۲:۱۴ +۰۰:۰۰

غیرت ضعف است

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده [...]

غیرت ضعف است۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟

۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۰۸:۴۳:۴۱ +۰۰:۰۰

وفادار  بودن از دید روانشناسی هیچ چیز از من مهم تر نیست. این که چطور رفتار کنیم، رابطه هایمان به کجا کشیده شوند و تا کی وفادار بمانیم به این بستگی دارد که حال [...]

تا کی می توانیم وفادار بمانیم؟۱۳۹۹/۲/۲۹ ،۰۸:۴۳:۴۱ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

کودک بی ادب درون !

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰

ف.خ     کودک درون از دید روانشناسی کودک درون را همه می شناسید. اسمش را زیاد شنیدید. بخشی از وجود ما که به دنبال شادی و لذت بردن از زندگی است. کودک درون بخشی [...]

کودک بی ادب درون !۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟

۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ     حد و حدود قانون با توجه به نیازهای روانشناسی انسان در حالت آزادی مطلق هر کاری ممکن است انجام دهد. قوانین برای این نوشته می شوند که افراد اجازه ی انجام هر [...]

وظیفه قانون آرامش یا آسایش ؟۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ،۱۱:۱۷:۲۹ +۰۰:۰۰