فروردین ۱۳۹۹

دی ۱۳۹۸

ما مردم اسکناس هستیم

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ،۰۷:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                سرمایه ی انسانی از دید روانشناسی دوست عزیز، برای این که بتوانید پیام ارسال کنید باید پنج نفر را به گروه اضافه کنید. هر کس به دنبال [...]

ما مردم اسکناس هستیم۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ،۰۷:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰