بهمن ۱۳۹۸

کرونا چیزی از انسان نمی داند!

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۴۰:۱۲ +۰۰:۰۰

ف.خ                   روانشناسی و ویروس کرونا نمی دانم از بین افرادی که از پنجره های خانه هایشان  داد می زند "روغنش رو زیاد کن" و به هم [...]

کرونا چیزی از انسان نمی داند!۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۴۰:۱۲ +۰۰:۰۰

شهریور ۱۳۹۸

رهایی از مثلث کارپمن

۱۳۹۸/۶/۲۰ ،۱۱:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی شرایط سخت رهایی از مثلث کارپمن: کارپمن گفته از لحاظ روانشناسی ما یک سبک زندگی ناسالم داریم. بعضی افراد در زندگی نقش های بیمارگون را به عهده گرفته، در یک زنجیره ناسالم [...]

رهایی از مثلث کارپمن۱۳۹۸/۶/۲۰ ،۱۱:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰