فوریه 2020

کرونا چیزی از انسان نمی داند!

2020-02-15T21:10:12+03:30

ف.خ                   روانشناسی و ویروس کرونا نمی دانم از بین افرادی که از پنجره های خانه هایشان  داد می زند "روغنش رو زیاد کن" و به هم [...]

کرونا چیزی از انسان نمی داند!2020-02-15T21:10:12+03:30

سپتامبر 2019

رهایی از مثلث کارپمن

2019-09-11T16:28:25+04:30

ف.خ روانشناسی شرایط سخت رهایی از مثلث کارپمن: کارپمن گفته از لحاظ روانشناسی ما یک سبک زندگی ناسالم داریم. بعضی افراد در زندگی نقش های بیمارگون را به عهده گرفته، در یک زنجیره ناسالم [...]

رهایی از مثلث کارپمن2019-09-11T16:28:25+04:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره