شهریور ۱۳۹۸

قصه عشق فانتزی

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۰۱:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ قصه عشق استرنبرگ قصه عشق فانتزی: کلاسیک ترین فصه عاشقانه است.  فرد معتقد است یک متن خیالی وجود درد. خارج از رابطه. این متن قصه شاه پریان است.  قصه شاهزاده و پرنسسی که [...]

قصه عشق فانتزی۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۰۱:۰۶ +۰۰:۰۰