آگوست 2019

قصه جنگ

2019-10-09T12:34:05+03:30

ف.خ قصه عشق استرنبرگ قصه جنگ: وقتی دو نفر عاشق جنگ هستند! این رابطه از نظر دیگران وحشتناک است. ولی دو نفر از آن لذت می برند. از نظر آنها زندگی میدان نبرد است. [...]

قصه جنگ2019-10-09T12:34:05+03:30