اسفند ۱۳۹۸

آنها دارند لجبازی می کنند

۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ،۰۸:۱۹:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ          افرادی که لجبازی می کنند باید محاکمه شوند در شرایطی که همه ی پزشکان هشدار می دهند از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنید و در خانه بمانید، پشت سر [...]

آنها دارند لجبازی می کنند۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ،۰۸:۱۹:۲۵ +۰۰:۰۰

آبان ۱۳۹۸

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۳:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست [...]

من لجباز ، لوس و بامزه هستم!۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۳:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰