من لجباز ، لوس و بامزه هستم!

۱۳۹۸/۸/۲۳ ،۱۳:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ       روانشناسی لوس ها: لوس و لجباز : بعضی ویژگی ها خیلی بد هستند، ولی ما آنها را بد نمی دانیم. وقتی جایی از ما سوال می شود نقاط ضعف شما چیست [...]