اسفند ۱۳۹۸

در سیستم سالم مادیات مهم است

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ         سیستم سالم سیستم عقلانی است پیشتر در مورد سیستم و قوانین سالم نوشتم، از این که قانونی درست است که بر مبنای عقل باشد، نه ارزش ها، اخلاقیات و نه [...]

در سیستم سالم مادیات مهم است۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۷:۰۵ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸