بهمن ۱۳۹۸

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۶:۱۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     محبت کردن و سرویس دهی از دید روانشناسی سرویس دادن یعنی خدمت کردن به دیگران، کاری را برای دیگری انجام دادن، لطف کردن. سرویس دادن و محبت کردن به هم وابسته اند. [...]

محبت یا سرویس دادن به دیگران؟۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۶:۱۷ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

چقدر باید محبت کنیم؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ     روانشناسی محبت چقدر باید به دیگری محبت کنیم که هم لوس نشود و هم خودش را برایمان نگیرد؟  وقتی می گوییم محبت، نخست باید این را بدانیم که صحبت در مورد یک [...]

چقدر باید محبت کنیم؟۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۸:۰۸:۵۷ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸