فروردین ۱۳۹۹

لطفا فقط سانسور کنید!

۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

ف.خ         سانسور یا خلق واقعیت جدید؟ ما تماشای یک تابلوی زیبا از طبیعت را دوست داریم و از آن لذت می بریم. دلمان می خواهد اطرفمان پر از مناظر قشنگ باشد [...]

لطفا فقط سانسور کنید!۱۳۹۹/۱/۱۰ ،۱۴:۰۸:۲۰ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

ما مردم اسکناس هستیم

۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ،۰۷:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                سرمایه ی انسانی از دید روانشناسی دوست عزیز، برای این که بتوانید پیام ارسال کنید باید پنج نفر را به گروه اضافه کنید. هر کس به دنبال [...]

ما مردم اسکناس هستیم۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ،۰۷:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰