ژانویه 2020

نگاه جنسیتی چگونه است؟

2020-01-09T16:53:31+03:30

ف.خ                 نگاه جنسیتی چیست؟ تقریبا هر بار در مورد تفات های جنسیتی نوشتم، با اعتراض روبرو شدم. جنسیت چیزی است که جامعه روی آن حساس است. چیزی [...]

نگاه جنسیتی چگونه است؟2020-01-09T16:53:31+03:30

اکتبر 2019

سپتامبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره