چرا دیگر زور نمی گویید؟!

۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ،۰۸:۲۴:۲۸ +۰۰:۰۰

ف.خ         امروز باید زور می گفتید! عوارضی ها همچنان پول می گیرند، برخی جاده ها بسته می شوند و برخی دیگر بازند. بعضی شهرها دور خودشان حصار کشیدند و با زور [...]