هموطن لطفا وحشت کن!

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ،۱۷:۱۳:۴۵ +۰۰:۰۰

ف.خ               با وحشت کرونا چه کنیم هر روز تعداد زیادی از مردم در اثر کرونا می میرند. هر چه زمان به جلوتر می رود افرادی که دچار مرگ [...]