مرداد ۱۳۹۹

شخص سالم شخص عصبانی است!

۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۱۸:۱۴:۰۹ +۰۰:۰۰

چطور می توانیم عصبانی نباشیم؟ روانشناسی اجتماعی من مردستیز نیستم. من فمینیست نیستم.\ من همیشه منطقی و منصفانه به مسائل نگاه می کنم و سریع قضاوت نمی کنم. من همیشه حدوسط هستم. اگر عصبانی [...]

شخص سالم شخص عصبانی است!۱۳۹۹/۵/۲۴ ،۱۸:۱۴:۰۹ +۰۰:۰۰

هوش هیجانی چیست؟

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۸:۵۵:۲۸ +۰۰:۰۰

هوش هیجانی از دید روانشناسی هوش یکی از موضوعات جذاب و حساس است. همه ی افراد از این که بشنوند باهوش هستند خوشحال می شوند.  در سال های اخیر هوش بیش از پیش وارد [...]

هوش هیجانی چیست؟۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۸:۵۵:۲۸ +۰۰:۰۰

در برابر شکست قوی نباشید

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۹:۰۷:۳۶ +۰۰:۰۰

تجربه ی شکست از دید روانشناسی وقتی شکست می خوریم احساسات منفی به سراغمان می آیند. ممکن است ناراحت، عصبانی یا رنجیده خاطر شویم. این ها احساساتی هستند که تحملشان برای ما سخت است [...]

در برابر شکست قوی نباشید۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۹:۰۷:۳۶ +۰۰:۰۰

اعدام نکنید

۱۳۹۹/۴/۲۵ ،۲۰:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

مردم را اعدام نکنید امشب 25 تیر 99 نمی توانم چیزی بنویسم. نمی دانم فردا چه خواهد شد. فقط می دانم ما با هم فریاد زدیم اعدام نکنید و صدایمان را به گوش دنیا [...]

اعدام نکنید۱۳۹۹/۴/۲۵ ،۲۰:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

خواستگاری دختر از پسر

۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۹:۰۳:۳۹ +۰۰:۰۰

خواستگاری از دید روانشناسی  عشق یکی از غیرارادی ترین تجربیات زندگی است. شاید یکی از آرزوهای انسان این باشد که بتواند تصمیم بگیرد چه کسی عاشق او شود. از این روی می توان گفت [...]

خواستگاری دختر از پسر۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۹:۰۳:۳۹ +۰۰:۰۰

غرب زده بودن یک دروغ است

۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۳:۰۵:۰۶ +۰۰:۰۰

غرب زده بودن یعنی چه؟ روانشناسی روشنفکر و غرب زده واژه هایی که در جامعه ی ما به عنوان توهین استفاده می شوند. خیلی از افراد تلاش می کنند برای اثبات حقانیت شان، خود [...]

غرب زده بودن یک دروغ است۱۳۹۹/۴/۲۱ ،۱۳:۰۵:۰۶ +۰۰:۰۰

  برای بچه های خوب نگران باشید

۱۳۹۹/۴/۱۷ ،۱۷:۲۹:۳۷ +۰۰:۰۰

روانشناسی بچه های خوب هر انسانی در موقعیت های مختلف زندگی با یک پرسش بزرگ در مورد خود روبروست:  این که من چقدر دوست داشتنی هستم؟  این پرسش عمیق هر لحظه، در هر رابطه، [...]

  برای بچه های خوب نگران باشید۱۳۹۹/۴/۱۷ ،۱۷:۲۹:۳۷ +۰۰:۰۰

چطور باید یک رابطه را ترک کنیم؟

۱۳۹۹/۴/۱۷ ،۱۷:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰

ترک کردن رابطه از دیدگاه روانشناسی رابطه ی عاشقانه جایی است که ما انتظار داریم زیباترین و لطیف ترین احساسات انسانی را در آن تجربه کنیم. ولی خیلی اوقات این اتفاق نمی افتد، دو [...]

چطور باید یک رابطه را ترک کنیم؟۱۳۹۹/۴/۱۷ ،۱۷:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰