تیر ۱۳۹۹

چرا حجاب اجباری است؟

۱۳۹۹/۴/۱۱ ،۱۶:۲۵:۴۴ +۰۰:۰۰

فلسفه ی حجاب اجباری حسادت است روانشناسی تقریبا همیشه در طول تاریخ خوب و بد وجود داشت. دستورهایی که اگر مردم به آنها عمل می کردند، از زندگی بهتری بهره مند می شدند. یکی [...]

چرا حجاب اجباری است؟۱۳۹۹/۴/۱۱ ،۱۶:۲۵:۴۴ +۰۰:۰۰

تیر ۱۳۹۹

چرا فضولی می کنیم؟

۱۳۹۹/۴/۱۱ ،۰۸:۴۲:۳۹ +۰۰:۰۰

بررسی روانشناسی فضولی کردن رفتار فضولی کردن در زندگی ما بسیار پررنگ است و ما بیشتر از خیلی از مردم دنیا با فضولی روبرو هستیم. اصلا چرا این همه فضولی می کنیم؟ وقتی رفتاری [...]

چرا فضولی می کنیم؟۱۳۹۹/۴/۱۱ ،۰۸:۴۲:۳۹ +۰۰:۰۰

قوانینی که مرد را شرمنده می کند

۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

بررسی روانشناسی قوانینی که مرد را شرمنده می کند مرد, شرمنده, خانواده ... چقدر این واژه ها رو کنار هم دیدیم و شنیدیم؟ چرا قبول کردیم مردی که نتواند خانواده اش را از لحاظ [...]

قوانینی که مرد را شرمنده می کند۱۳۹۹/۴/۳ ،۰۸:۱۲:۴۵ +۰۰:۰۰

مرد تماشای زن را دوست دارد

۱۳۹۹/۳/۳۱ ،۰۹:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰

احساس مرد نسبت به زن از دید روانشناسی در غیرت همیشه مقداری خشم است.  این خشم می تواند از سوی مرد غیرتی متوجه زن باشد، می تواند هم بر سر مردی که برای زن [...]

مرد تماشای زن را دوست دارد۱۳۹۹/۳/۳۱ ،۰۹:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰

قانون، غیرت و تهدید

۱۳۹۹/۴/۱ ،۰۸:۰۱:۱۹ +۰۰:۰۰

سیستم تهدید آمیز و رابطه ی مرد و زن  روانشناسی اجتماعی در مورد مرد و زن زیاد گفتیم و نوشتیم. همه ی این بحثها همیشه موافقان و مخالفان سرسختی دارند. مردسالاری و فمینیسم واژه [...]

قانون، غیرت و تهدید۱۳۹۹/۴/۱ ،۰۸:۰۱:۱۹ +۰۰:۰۰

جامعه ی اخلاق مدار بیمار

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۰۳ +۰۰:۰۰

سیستم بیمار از دیدگاه روانشناسی در یک سیستم سالم هیچ کس به هیچ کس مدیون نیست. چون همه برای هم مفید هستند. چنین سیستمی بسیار دور از ذهن ماست, چون همیشه رابطه ها بیمار [...]

جامعه ی اخلاق مدار بیمار۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۰۳ +۰۰:۰۰

من ازخودراضی هستم!

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۴۳ +۰۰:۰۰

 خودخواه و از خودراضی بودن از دید روانشناسی من آدم خودخواهی هستم، من از خود راضی هستم. تشخیص شما در مورد من چیست؟ اختلال شخصیت خودشیفته، غرور، اعتماد به نفس کاذب ...؟ واقعیت این [...]

من ازخودراضی هستم!۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۴۳ +۰۰:۰۰

همیشه خوب بودن بیماری است

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

بازنگری ویژگی های نیکو و جامعه پسند از دید روانشناسی آنچه که زیر سوال است اصرار بر همیشه خوب بودن است. هر چه از نیمکره غربی به سمت مشرق زمین می رویم "خود بی [...]

همیشه خوب بودن بیماری است۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۵:۵۷ +۰۰:۰۰

باورها و ارزش های جهان سومی

۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۶:۱۱ +۰۰:۰۰

بازنگری برخی ارزش ها از دیدگاه روانشناسی  یک اختلال روانی بین دانشمندان و افراد موفق آن سوی آب ها وجود دارد. برخی از این افراد عمیقا دچار نگرانی و احساس گناه می شوند، بدین [...]

باورها و ارزش های جهان سومی۱۳۹۹/۳/۲۹ ،۱۱:۳۶:۱۱ +۰۰:۰۰