تعصب ما را عصبانی می کند

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۳:۱۸:۵۷ +۰۰:۰۰

ف.خ              تعصب از دید روانشناسی مردم زیاد با هم بحث می کنند و یکی از احساس های رایج در بحث ها خشم است. ما خیلی وقت ها به خاطر [...]