فوریه 2020

فرد درون گرا خجالتی نیست

2020-02-21T20:26:16+03:30

ف.خ         تفاوت افراد درون گرا و برون گرا از دید روانشناسی می دانیم که هر یک از ما روی نقطه ای از طیف درون گرا - برون گرا قرار داریم. یعنی [...]

فرد درون گرا خجالتی نیست2020-02-21T20:26:16+03:30

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

2020-02-15T20:52:34+03:30

ف.خ            روانشناسی اخبار انتظار داریم چه مطالبی توسط خبرنگاران نوشته شود و گویندگان خبری برای ما بخوانند؟ اتفاقات جالب توجه،  جلسات مهم، جدیدترین تصمیمات افراد قدرتمند جهان، هر نوع تغییری [...]

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟2020-02-15T20:52:34+03:30

ژانویه 2020

 چه کسانی عقل ندارند؟

2020-01-20T22:38:48+03:30

ف.خ             نشانه های عقل نداشتن از دیدگاه روانشناسی  عنوان را که خیلی رک نوشتم، امیدوارم بقیه ی مطلب را هم همانطور که دلم می خواهد بی پرده و صریح [...]

 چه کسانی عقل ندارند؟2020-01-20T22:38:48+03:30

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

2020-01-20T22:42:05+03:30

ف.خ               رسانه ، مغز و هیجان از دید روانشناسی نیاز نیست زیست یا پزشکی خوانده باشیم تا سلول های خاکستری را بشناسیم.  سلول هایی که قشر مغز ما [...]

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز2020-01-20T22:42:05+03:30

آگوست 2019

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی

2019-09-03T21:36:02+04:30

ف.خ آیا عاشق دیوانه است؟! عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی:  یک وضعیت پیچیده­ هیجانی قدرتمند:  میل و اشتیاق شدید برای رسیدن به یکدیگر عشق دوطرفه با احساس امنیت و خلسه   و عشق یک طرفه [...]

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی2019-09-03T21:36:02+04:30

عشق و وسواس 2

2019-09-03T21:37:08+04:30

ف.خ بدگمانی در عشق و وسواس عشق و وسواس 2: بيماران وسواسي از بدگماني زياد گله دارند و تقريبا به همه چيز شكاك هستند.  چه دستانشان را به اندازه كافي شسته باشند، چه نشسته [...]

عشق و وسواس 22019-09-03T21:37:08+04:30

تکامل مغز تکامل جهان

2019-09-03T21:41:22+04:30

ف.خ از کروکودیل تا انسان متمدن! تکامل مغز تکامل جهان:  گفتیم: هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود مگر اینکه بخشی از مغز فعال شود. حال میخواهم در مورد بخشهای مغز و ارتباطشان با رفتارها [...]

تکامل مغز تکامل جهان2019-09-03T21:41:22+04:30

مغز و علوم شناختی

2019-09-05T19:55:29+04:30

ف.خ معرفی مختصر علوم اعصاب شناختی مغز و علوم شناختی: مغز مرکز احساسات، رفتار و افکار ماست. رفتارهای ساده و پیچیده تحت تاثیر مغز انجام میشوند. از ساقه مغز تا کورتکس. از رفتارهای بدوی [...]

مغز و علوم شناختی2019-09-05T19:55:29+04:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره