مرداد ۱۳۹۸

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۳۶:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ آیا عاشق دیوانه است؟! عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی:  یک وضعیت پیچیده­ هیجانی قدرتمند:  میل و اشتیاق شدید برای رسیدن به یکدیگر عشق دوطرفه با احساس امنیت و خلسه   و عشق یک طرفه [...]

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۳۶:۰۲ +۰۰:۰۰

عشق و وسواس 2

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۳۷:۰۸ +۰۰:۰۰

ف.خ بدگمانی در عشق و وسواس عشق و وسواس 2: بيماران وسواسي از بدگماني زياد گله دارند و تقريبا به همه چيز شكاك هستند.  چه دستانشان را به اندازه كافي شسته باشند، چه نشسته [...]

عشق و وسواس 2۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۳۷:۰۸ +۰۰:۰۰

تکامل مغز تکامل جهان

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۴۱:۲۲ +۰۰:۰۰

ف.خ از کروکودیل تا انسان متمدن! تکامل مغز تکامل جهان:  گفتیم: هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود مگر اینکه بخشی از مغز فعال شود. حال میخواهم در مورد بخشهای مغز و ارتباطشان با رفتارها [...]

تکامل مغز تکامل جهان۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۴۱:۲۲ +۰۰:۰۰

مغز و علوم شناختی

۱۳۹۸/۶/۱۴ ،۱۹:۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ معرفی مختصر علوم اعصاب شناختی مغز و علوم شناختی: مغز مرکز احساسات، رفتار و افکار ماست. رفتارهای ساده و پیچیده تحت تاثیر مغز انجام میشوند. از ساقه مغز تا کورتکس. از رفتارهای بدوی [...]

مغز و علوم شناختی۱۳۹۸/۶/۱۴ ،۱۹:۵۵:۲۹ +۰۰:۰۰