اردیبهشت ۱۳۹۹

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟

۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

 شکل گیری عقاید و تاثیر آن بر انسان ها از دید روانشناسی ما انسان ها تا زمانی که چیزی یاد نگرفتیم خیلی شبیه هم هستیم. از زمانی که آموزش شروع می شود، نگاه ما [...]

چرا نباید به عقاید احترام گذاشت؟۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۳:۳۷:۴۳ +۰۰:۰۰

اردیبهشت ۱۳۹۹

اسفند ۱۳۹۸

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ            روانشناسی اخبار انتظار داریم چه مطالبی توسط خبرنگاران نوشته شود و گویندگان خبری برای ما بخوانند؟ اتفاقات جالب توجه،  جلسات مهم، جدیدترین تصمیمات افراد قدرتمند جهان، هر نوع تغییری [...]

چه چیزهایی را از اخبار می شنویم؟۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ،۱۷:۲۲:۳۴ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

 چه کسانی عقل ندارند؟

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۸:۴۸ +۰۰:۰۰

ف.خ             نشانه های عقل نداشتن از دیدگاه روانشناسی  عنوان را که خیلی رک نوشتم، امیدوارم بقیه ی مطلب را هم همانطور که دلم می خواهد بی پرده و صریح [...]

 چه کسانی عقل ندارند؟۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۸:۴۸ +۰۰:۰۰

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۲:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ               رسانه ، مغز و هیجان از دید روانشناسی نیاز نیست زیست یا پزشکی خوانده باشیم تا سلول های خاکستری را بشناسیم.  سلول هایی که قشر مغز ما [...]

اثر تبلیغات رسانه ای بر مغز۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۱۲:۰۵ +۰۰:۰۰

مرداد ۱۳۹۸

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۶:۰۲ +۰۰:۰۰

ف.خ آیا عاشق دیوانه است؟! عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی:  یک وضعیت پیچیده­ هیجانی قدرتمند:  میل و اشتیاق شدید برای رسیدن به یکدیگر عشق دوطرفه با احساس امنیت و خلسه   و عشق یک طرفه [...]

عشق شهوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۶:۰۲ +۰۰:۰۰

عشق و وسواس 2

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۷:۰۸ +۰۰:۰۰

ف.خ بدگمانی در عشق و وسواس عشق و وسواس 2: بيماران وسواسي از بدگماني زياد گله دارند و تقريبا به همه چيز شكاك هستند.  چه دستانشان را به اندازه كافي شسته باشند، چه نشسته [...]

عشق و وسواس 2۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۰۷:۰۸ +۰۰:۰۰

تکامل مغز تکامل جهان

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۱:۲۲ +۰۰:۰۰

ف.خ از کروکودیل تا انسان متمدن! تکامل مغز تکامل جهان:  گفتیم: هیچ رفتاری از ما صادر نمیشود مگر اینکه بخشی از مغز فعال شود. حال میخواهم در مورد بخشهای مغز و ارتباطشان با رفتارها [...]

تکامل مغز تکامل جهان۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۱۷:۱۱:۲۲ +۰۰:۰۰

مغز و علوم شناختی

۱۳۹۸/۶/۱۴ ،۱۵:۲۵:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ معرفی مختصر علوم اعصاب شناختی مغز و علوم شناختی: مغز مرکز احساسات، رفتار و افکار ماست. رفتارهای ساده و پیچیده تحت تاثیر مغز انجام میشوند. از ساقه مغز تا کورتکس. از رفتارهای بدوی [...]

مغز و علوم شناختی۱۳۹۸/۶/۱۴ ،۱۵:۲۵:۲۹ +۰۰:۰۰