رهایی از مثلث کارپمن

۱۳۹۸/۶/۲۰ ،۱۱:۵۸:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی شرایط سخت رهایی از مثلث کارپمن: کارپمن گفته از لحاظ روانشناسی ما یک سبک زندگی ناسالم داریم. بعضی افراد در زندگی نقش های بیمارگون را به عهده گرفته، در یک زنجیره ناسالم [...]