ژانویه 2020

گفتگو در جامعه ی سرکوب شده

2020-01-27T11:14:16+03:30

ف.خ                     گفتگو و شکل گیری ارتباط همیشه می گفتم همه ی مشکلات دنیا با گفتگو حل می شود. البته به غیر از بیماری و مشکلات [...]

گفتگو در جامعه ی سرکوب شده2020-01-27T11:14:16+03:30

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟

2020-01-24T21:07:51+03:30

ف.خ       دلیل یکی نبودن حرف و عمل از دید روانشناسی چرا حرف با عمل یکی نیست؟ این یکی از نارضایتی ها و شکایت های انسان هاست. و به نظر می رسد خیلی [...]

چرا حرف و عمل ما یکی نیست؟2020-01-24T21:07:51+03:30

از آدم های بد هم باید حمایت کرد

2020-01-22T13:55:28+03:30

ف.خ       قدرت حمایت گر از دید روانشناسی اضطراب زمانی اتفاق می افتد که دانسته های ما از نادانسته هایمان کمتر باشد. یعنی ما نمی دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. به همین [...]

از آدم های بد هم باید حمایت کرد2020-01-22T13:55:28+03:30

عکس های خندان از کجا آمدند؟

2020-01-24T20:02:14+03:30

ف.خ             تاریخچه ی لبخند زدن در عکس در روانشناسی هیچ گاه آدم ها این همه عکس از خودشان نداشتند. عکس های زیبا با صورت هایی شاد و همراه با [...]

عکس های خندان از کجا آمدند؟2020-01-24T20:02:14+03:30

دوست داشتن غریب آشنا

2020-01-27T16:54:25+03:30

ف.خ              دوست داشتن از دیدگاه روانشناسی ما کسی را دوست داریم که بتوانیم با او در مورد خودمان صحبت کنیم. این معنی عشق و دوست داشتن است. همه ی [...]

دوست داشتن غریب آشنا2020-01-27T16:54:25+03:30

چرا در بحث عصبانی می شویم؟

2020-01-21T18:29:16+03:30

ف.خ               دلایل عصبانی شدن در بحث از دید روانشناسی گاهی چیزهایی می خوانیم یا می شنویم که هیچ جور وارد ذهن ما نمی شود. ذهن ما ساختار و [...]

چرا در بحث عصبانی می شویم؟2020-01-21T18:29:16+03:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره