خرداد ۱۳۹۹

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم

۱۳۹۹/۳/۱۶ ،۱۴:۵۰:۳۱ +۰۰:۰۰

ریشه های غیرت و ناموس پرستی روانشناسی اجتماعی وقتی در مورد غیرت و ناموس نوشتم، انتظارش را داشتم که با مخالفت های شدید مواجه شوم.  خیلی از افراد سعی داشتند با منطق ثابت کنند [...]

وقتی از غیرت و ناموس نوشتم۱۳۹۹/۳/۱۶ ،۱۴:۵۰:۳۱ +۰۰:۰۰

خرداد ۱۳۹۹

ضعیفه ها و مردان باغیرت

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۴۲:۱۴ +۰۰:۰۰

مرد باغیرت چطور بوجود می آید؟! روانشناسی احتماعی غیرت ضعف است مرد با غیرت فقط در کنار مرد متجاوز بودنش معنا پیدا می کند. هویت این مردان گره خورده به این نوع رضایت از [...]

ضعیفه ها و مردان باغیرت۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۴۲:۱۴ +۰۰:۰۰

غیرت ضعف است

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰

ریشه ی غیرت از دیدگاه روانشناسی خیلی از ویژگی ها درونی هستند و خیلی ها هم اکتسابی، یعنی ازمحیط به دست آمده اند و ریشه ای در دورن ما ندارند. غیرت از کجا آمده [...]

غیرت ضعف است۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۷:۵۵:۴۰ +۰۰:۰۰