من خوب نیستم

۱۳۹۸/۶/۱۹ ،۱۵:۴۳:۴۰ +۰۰:۰۰

ف.خ نظریه اریک برن   من خوب نیستم: سال های اول زندگی خیلی مهم هستند. روانکاوان میگویند: شخصیت فرد در همین سالها شکل میگیرد. بعد از آن تغییر نمیکند. خیلی ها این دیدگاه را قبول [...]