اردیبهشت ۱۳۹۹

مجبور هستم خوب باشم !

۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

روانشناسی اثر خوب بودن اجباری بر ما حرف های خوب ... آدم های مختلف زیاد حرف می زنند. کارشناسان، معلم ها، صاحب نظران و رسانه ها ...  بخش عمده ای از نوشته های ادبی [...]

مجبور هستم خوب باشم !۱۳۹۹/۲/۲۲ ،۲۰:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]

حق انتخاب و آدم های عصبانی!۱۳۹۹/۲/۱۲ ،۱۲:۱۶:۴۴ +۰۰:۰۰

بهمن ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸