می 2020

مجبور هستم خوب باشم !

2020-05-12T00:57:35+04:30

روانشناسی اثر خوب بودن اجباری بر ما حرف های خوب ... آدم های مختلف زیاد حرف می زنند. کارشناسان، معلم ها، صاحب نظران و رسانه ها ...  بخش عمده ای از نوشته های ادبی [...]

مجبور هستم خوب باشم !2020-05-12T00:57:35+04:30

حق انتخاب و آدم های عصبانی!

2020-05-01T16:46:44+04:30

آنچه ما را عصبانی می کند نداشتن حق انتخاب است. چیزی که باعث می شود ما دیگران را دوست نداشته باشیم، نداشتن حق انتخاب است. حق انتخاب یعنی داشتن آزادی در انتخاب بین گزینه [...]

حق انتخاب و آدم های عصبانی!2020-05-01T16:46:44+04:30

فوریه 2020

چطور به تعادل می رسیم؟

2020-02-19T23:02:29+03:30

ف.خ                   چطور به تعادل می رسیم؟  راه های رسیدن به تعادل از دید روانشناسی همه ی ما یک ترازو داریم که دائم وزنمان را می سنجد! [...]

چطور به تعادل می رسیم؟2020-02-19T23:02:29+03:30

اکتبر 2019

Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره