آگوست 2019

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا

2019-09-03T21:18:44+04:30

ف.خ  قصه ی سیندرلا تحلیل روانشناسی سیندرلا: بیشتر داستانهای کودکی از الگویی ثابت پیروی میکنند. نمونه  روشن آن سیندرلاست. یک دختر بدبخت و زیبا که در خانه مورد ظلم قرار میگیرد. همیشه کتک میخورد. [...]

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا2019-09-03T21:18:44+04:30

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه

2019-09-09T21:13:21+04:30

ف.خ  قصه ی ازدواج خاله سوسکه تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه: قصه ها روی زندگی ما اثر زیادی داشته. باورها را در ذهن ما کاشته اند. البته کاشتن فعل مناسبی نیست. چون کاشته شده [...]

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه2019-09-09T21:13:21+04:30
Call Now Buttonرزرو وقت مشاوره