مرداد ۱۳۹۸

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا

۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۱۸:۴۴ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی سیندرلا تحلیل روانشناسی سیندرلا: بیشتر داستانهای کودکی از الگویی ثابت پیروی میکنند. نمونه  روشن آن سیندرلاست. یک دختر بدبخت و زیبا که در خانه مورد ظلم قرار میگیرد. همیشه کتک میخورد. [...]

تحلیل روانشناسی قصه سیندرلا۱۳۹۸/۶/۱۲ ،۲۱:۱۸:۴۴ +۰۰:۰۰

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۲۱:۱۳:۲۱ +۰۰:۰۰

ف.خ  قصه ی ازدواج خاله سوسکه تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه: قصه ها روی زندگی ما اثر زیادی داشته. باورها را در ذهن ما کاشته اند. البته کاشتن فعل مناسبی نیست. چون کاشته شده [...]

تحلیل روانشناسی قصه خاله سوسکه۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۲۱:۱۳:۲۱ +۰۰:۰۰