مغز و علوم شناختی

۱۳۹۸/۶/۱۴ ،۱۵:۲۵:۲۹ +۰۰:۰۰

ف.خ معرفی مختصر علوم اعصاب شناختی مغز و علوم شناختی: مغز مرکز احساسات، رفتار و افکار ماست. رفتارهای ساده و پیچیده تحت تاثیر مغز انجام میشوند. از ساقه مغز تا کورتکس. از رفتارهای بدوی [...]