روانشناسی اجتماعی و قوانین

۱۳۹۸/۹/۱۲ ،۱۷:۰۸:۴۹ +۰۰:۰۰

ف.خ      فرهنگ و قوانین  چیزی به اسم فرهنگ سازی وجود ندارد! یکی دیگر از راه های فرهنگ سازی اصلاح باورهای نادرست جامعه است. اینطور به نظر می رسد که مردم مسئول باورها [...]