نگاه جنسیتی چگونه است؟

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ،۱۳:۲۳:۳۱ +۰۰:۰۰

ف.خ                 نگاه جنسیتی چیست؟ تقریبا هر بار در مورد تفات های جنسیتی نوشتم، با اعتراض روبرو شدم. جنسیت چیزی است که جامعه روی آن حساس است. چیزی [...]