فروردین ۱۳۹۹

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]

ارتباط های انسانی برای چه بود؟۱۳۹۹/۱/۱۳ ،۱۹:۵۸:۵۰ +۰۰:۰۰

دی ۱۳۹۸

چرا اخلاق خوب نیست؟!

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰

ف.خ               یک بررسی روانشناسی چرا اخلاق از ما انسان های بهتری نساخته است؟ چرا اخلاق خوب نیست؟! اخلاق همیشه خوب بوده، ما هم همیشه هم یاد گرفتیم و [...]

چرا اخلاق خوب نیست؟!۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۹:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰