آیا زیبایی تکراری می شود؟ 2

۱۳۹۸/۹/۲۱ ،۱۹:۱۸:۰۸ +۰۰:۰۰

ف.خ                              روانشناسی زیبایی       پیشتر در مورد زیبایی صحبت کردیم، زیبایی که با حواس پنجگانه دریافت می شود و به [...]