هویت چطور تهدید می شود

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ،۱۸:۵۷:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ              تهدید خود و هویت از دید روانشناسی هر چیزی هویت ما را تهدید کند بیشتر از آن اجتناب می کنیم من که هستم؟ هر کس درباره ی خودش [...]