شهریور ۱۳۹۸

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۱۰:۱۶ +۰۰:۰۰

ف.خ                                          روانشناسی کودک                   وقتی کودک [...]

پرورش کودک قدم چهارم: والدین مقتدر و مهربان۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۱۰:۱۶ +۰۰:۰۰

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!

۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰

ف.خ                   تشویق از دیدیگاه روانشناسی  کودک             پرورش کودک قدم سوم: تشویق! تشویق چیست؟ اتفاقی خوشایند که بعد از انجام [...]

پرورش کودک قدم سوم: تشویق!۱۳۹۸/۶/۳۱ ،۱۳:۰۷:۱۳ +۰۰:۰۰

پرورش کودک قدم اول

۱۳۹۸/۸/۵ ،۱۹:۴۹:۱۵ +۰۰:۰۰

ف.خ روانشناسی کودک           پرورش کودک : اگر قصد دارید بعضی از رفتارهای کودکتان را تغییر دهید چند توصیه برایتان دارم: اول این کار را از خانه شروع کنید مهمانی و [...]

پرورش کودک قدم اول۱۳۹۸/۸/۵ ،۱۹:۴۹:۱۵ +۰۰:۰۰